Gestopt.. help!!

Geplaatst door mabelke op 05/04/2013 - 20:34

Lid sinds 05 apr 2013

10 jaar 4 maanden geleden gestopt

Ik ben 22 maart gestopt met roken, en het bijna twee weken volgehouden, helaas daarna weer aan de sigaret gegaan gisteren. Wat een onnozelen verslaafde ben ik toch. De sigaret smaakte nergens naar...... Klote!! Vandaag toch maar weer opnieuw proberen. Ik ben weer begonnen omdat ik helemaal gek werd van mijn opgeblazen buik, ik leek wel zwanger? Iemand hier ervaring mee? Iemand enig idee wat ik hieraan kan doen. 
NU toch weer stoppen. Want wat is het een vieze troep. 
 
Liefs

Geplaatst door wilhelmina op 05/04/2013 - 20:53

Lid sinds 20 feb 2013

9 jaar 4 weken geleden gestopt met Cold Turkey.

Hoi hoi

Ja jammer al twee weken is het ergste geweest toch zou je zeggen de nicotine verslaving gewoon opnieuw proberen.

Succes.

Groetjes

Geplaatst door mabelke op 05/04/2013 - 21:41

Lid sinds 05 apr 2013

10 jaar 4 maanden geleden gestopt

Dat zou je zeggen... ik had ook geen trek in die sigaret. Maar ik moest van die buik af.. huilen!! Ik weet me geen raad?

Geplaatst door Ruut op 05/04/2013 - 22:28

Lid sinds 30 dec 2012

Hoi Mabelke,

Roken als medicijn tegen een opgeblazen buik? Nooit van gehoord..Gelukkig is er geen arts die zoiets zou voorschrijven.. Wist je geen andere remedie tegen die opgeblazen buik? Heb je je afgevraagd waarom je buik opgezet was? Zou het kunnen zijn dat je obstipatieklachten hebt gekregen omdat je gestopt was met roken? In dat geval helpt water drinken en bewegen je meer en beter dan weer gaan roken! Roken doet je stofwisseling versnellen. Stoppen met roken vertraagt je stofwisseling weer= opgeblazen buik. Realiseer je, dat als je met een verslaving stopt, je lichaam daar op gaat reageren. Dat is helemaal niet erg en het houdt in, dat je lichaam weer naar een nieuw evenwicht, in jouw geval een gezond evenwicht zoekt.

Doe aub niet meer zo dom, want nu moet je weeeeeer stoppen..

Succes

afbeelding van Arjen

Geplaatst door Arjen op 06/04/2013 - 01:06

Lid sinds 17 jul 2008

15 jaar 2 maanden geleden gestopt met Champix.

Hoi mabelke,

 

Tja, vieze troep zoals je zelf zegt.

Of beter: puur vergif wat verdund is, want anders zou je gelijk het loodje leggen en dat is commercieel gezien natuurlijk geen succesvolle strategie.

 

Ik heb de datasheets van Nicotine en CO maar eens even opgezocht:

 

Productbenaming : (-)-Nicotine

Nicotine: 1-Methyl-2-(3-pyridyl)pyrrolidine, (S)-3-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine

2.1 Indeling van de stof of het mengsel
Classificatie volgens richtlijn (EC) Nr 1272/2008 [EU-GHS/CLP]

Acute toxiciteit, Oraal (Categorie 3

Acute toxiciteit, Huid (Categorie 1)

Acute aquatische toxiciteit (Categorie 1)

Chronische aquatische toxiciteit (Categorie 2)

Classificatie volgens EU-Richtlijnen 67/548/EEG of 1999/45/EG

Zeer vergiftig bij aanraking met de huid.

Vergiftig bij opname door de mond.

Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. 2.2 Onderdelen label Etikettering volgens richtlijn (EC) Nr 1272/2008 [CLP]

Gevarenaanduidingscode (H-code)

H301 Giftig bij inslikken.

H310 Dodelijk bij contact met de huid.

H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Preventieve code (P-code)

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P280 Beschermende handschoenen/ beschermende kleding dragen.

P301 + P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

P302 + P350 BIJ CONTACT MET DE HUID: voorzichtig wassen met veel water en zeep.

P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

R-zin(nen)

R25 Vergiftig bij opname door de mond.

R27 Zeer vergiftig bij aanraking met de huid.

R51/53 Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

S-zin(nen) S36/37 Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.

S45 Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).

S61 Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.

Synoniemen : L(-)-3-(N-Methyl)-a-pyrrolidyl)pyridin (-)-1-Methyl-2-(3-pyridyl)pyrrolidine Formule : C10H14N2  

 

CO:: LONG TERM EXPOSURE: nausea, vomiting, loss of appetite, headache, dizziness, visual disturbances, blood disorders, heart disorders, heart damage, nerve damage, reproductive effects, birth defects, brain damage

 

 

Dit weet je natuurlijk wel, maar je KUNT er ook wat aan doen.

Alleen een verslaafde neemt vrijwilig vergif tot zich. (Buikje ??)

Word weer een VRIJ mens, baas over eigen lijf en gezondheid !!!!

 

Liefs,

Geplaatst door Ruut op 10/04/2013 - 19:46

Lid sinds 30 dec 2012

Hoi Mabelke, 

Je rookt weer begrijp ik... Je hebt niet de moeite genomen om te reageren op de mensen die wel de moeite hebben genomen om op jouw vraag te reageren. Da's niet leuk en niet sociaal.

 

Geplaatst door Snoopadelic (niet gecontroleerd) op 10/04/2018 - 14:47

Lid sinds

Nu ruim 4 maanden gestopt met roken met behulp van Champix. Hierdoor geen zin meer om te roken. Wel veel last van buik/darmen door een opgeblazen gevoel en winderigheid.

Begonnen met 2 weken slikken van Probactiol plus wat niet hielp. Ben tot nu toe 2x naar de huisarts geweest waarbij de 1ste keer Tempocol pepermuntolie werd geadviseerd en de 2 keer Macrogol poeder. Door tempocol kreeg ik juist meer last van krampen in maag en moest veel boeren. Het macrogol poedertje heeft tot nu toe ook niet geresulteerd in een vermindering van opgeblazen gevoel. Ga wel dagelijks naar de wc, maar dat deed ik voorheen ook al.

Reactie toevoegen