Roken, cijfers en geld

De cijfers wijzen het uit. Stoppen met roken levert geld op. Bespaar geld door te stoppen met roken en profiteer uiteraard ook meteen van de gezondheidsvoordelen. Op het gebied van roken en cijfers komt naar voren, dat het percentage van mensen, die gestopt zijn met roken, zich niet alleen laten leiden door het geldelijk gewin, maar ook door de maatschappelijke druk en om gezondheidsredenen.

Roken & statistiek is een geliefde combinatie om te onderzoeken, want elk jaar weer stoppen er mensen met roken. Helaas houdt niet elke roker het vol om voorgoed te stoppen, want de cijfers wijzen uit, dat er ook mensen zijn, die zich toch weer laten verleiden om een sigaret op te steken.

Roken kost geld

Wat kost roken? Dat is niet een vraag, die elke roker zich dagelijks stelt, maar wel een vraag, waar een duidelijk antwoord op gegeven kan worden. Roken kost geld en zal in de toekomst steeds meer geld gaan kosten. Een reden temeer om nu echt te overwegen definitief met het roken te stoppen. Er zijn leuke rekenmodules beschikbaar om uit te rekenen hoeveel geld er al aan het roken is gespendeerd, maar ook om te berekenen hoeveel geld je nog kunt besparen door vanaf nu te stoppen met roken.

Reactie toevoegen