Roken en opvoeden

Kinderen, die in de laatste fase van het basisonderwijs zitten en overgaan naar de middelbare school kunnen nieuwsgierig zijn naar het roken. Dat kan veroorzaakt worden doordat je kind bijvoorbeeld andere oudere kinderen sigaretten ziet roken.

Er komt waarschijnlijk een moment dat je kind ook een sigaret krijgt aangeboden of dat kinderen met elkaar onderling bespreken het roken uit te proberen. Roken en opvoeden is met elkaar verbonden in die zin, dat je als ouder invloed kunt uitoefenen op het toekomstige gedrag ten aanzien van roken.

Roken en opvoeden is in gesprek gaan

Pubers lijken zich weinig aan te trekken van de adviezen van hun ouders, maar zijn wel degelijk gevoelig voor de mening van hun ouders. Ook als ouders zelf roken is het belangrijk om in gesprek te gaan met het kind. Je kunt je kind er bijvoorbeeld op wijzen, dat je zelf ooit begonnen bent uit nieuwsgierigheid, maar er wel aan verslaafd bent geworden. In het gesprek met je kind kun je de risico’s bespreken van het roken, zoals de effecten op de gezondheid en dat roken enorm veel geld kost.

Het lijkt minder effect te hebben als een kind een rechtstreeks verbod krijgt om te gaan roken zonder dat er een echt gesprek heeft plaatsgevonden tussen ouders en kind. Als je met je kind in gesprek gaat over roken, dan begrijpt je kind eerder de ernst van de situatie en kun je met elkaar afspreken dat het kind niet zal gaan roken. Je legt dan deels de verantwoordelijkheid bij het kind en dat kan zeker een positieve invloed hebben.

Heeft je kind gerookt?

Jonge kinderen zullen niet trots uit zichzelf gaan melden aan hun ouders dat ze gerookt hebben. Als je er zelf achter bent gekomen dat je kind een sigaret gerookt heeft is het zeker ook belangrijk om een gesprek aan te gaan. Het toekomstige rookgedrag kan ook dan nog beïnvloed worden. Is het bijvoorbeeld uit nieuwsgierigheid geweest of om stoer te doen ten opzichte van de vriendjes. Praat over de gevolgen en probeer afspraken te maken zonder meteen een verbod in te stellen. Roken en opvoeden is vooral in gesprek gaan met je kind.

Heb jij tips voor ouders over hoe je hier het best mee om kunt gaan? Laat het weten in een reactie hieronder!

Reactie toevoegen