Rookverbod in de horeca

Het rookverbod in de horeca heeft de afgelopen jaren nogal wat wijzigingen ondergaan. Eerst is er sprake geweest van een algeheel rookverbod in de horeca, maar daar is inmiddels alweer een wijziging op doorgevoerd. Het eerste rookverbod voor de horeca werd in het verleden ingevoerd op 1 juli 2008 en gold zowel voor kleine horecagelegenheden zonder personeel als voor grote horecagelegenheden.

[adsense:336x280:2411211794]

Doel van het rookverbod in de horeca

Het doel van het rookverbod in de horeca is dat medewerkers in de gelegenheid moeten worden gesteld om hun werkzaamheden in een rookvrije ruimte te kunnen verrichten. Met de ingang van het rookverbod per 1 juli 2008 is het horecagelegenheden wel toegestaan om een speciale rookruimte in te richten. Overigens gelden er regels ten aanzien van de rookruimte in die zin, dat de medewerkers in de horeca niet de rookruimte hoeven te betreden om hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

Het rookverbod in de horeca bracht voor de kleine horecazaken het probleem met zich mee, dat er geen aparte rookruimte gecreëerd kon worden. Tegen het rookverbod in de horeca zijn door twee kleine cafés uit Breda en Groningen rechtszaken aangespannen. Uiteindelijk heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het gerechtshof in Arnhem hierover opnieuw een uitspraak moest doen. De uitspraak luidde vervolgens dat ook kleine cafés bij het toestaan van roken in hun zaak de Tabakswet overtraden. Inmiddels zijn de rechtszaken van de kleine cafés enigszins achterhaald, want het rookverbod in de horeca is versoepeld.

Versoepeling rookverbod in de horeca

De versoepeling van het rookverbod in de horeca zal gelden voor kleine cafés, die aan de voorwaarden voldoen. De versoepeling van het rookverbod zal in elk geval van toepassing zijn op kleine cafés, die een oppervlakte kennen van minder dan zeventig vierkante meter. Bovendien mag er geen personeel in dienst zijn en is de versoepeling van het rookverbod in de horeca dus alleen van toepassing op kleine cafés, waar de eigenaar zelf achter de bar staat. Ook geldt de verplichting dat er bij de ingang een bord opgehangen moet worden met de mededeling of er wel of niet binnen mag worden gerookt. Lees de update informatie over het rookverbod op de website van de rijksoverheid

Reactie toevoegen