Roken tijdens de zwangerschap

Vruchtbaarheid en latere conceptie

Roken beïnvloedt de vruchtbaarheid van mannen en vrouwen. Door roken gaat de kwaliteit van eicellen en zaadcellen achteruit. Vrouwen die roken doen er langer over om zwanger te worden. Van de ondervraagde vrouwen noemt slechts 7% verminderde vruchtbaarheid een risico van roken.

Vroeggeboorte

Vrouwen die tijdens de zwangerschap roken hebben 46% (tot 10 sigaretten/dag) meer kans om een vroeggeboorte te krijgen en 61% als er tussen 10 en 20 sigaretten wordt gerookt. Ruim 7 % van de vrouwen noemt vroeggeboorte als risico door roken voor het ongeboren kind.

Geboortegewicht

Van alle baby's die worden geboren heeft 10% een te laag (<2500 gram) geboortegewicht. Indien baby's te weinig wegen kunnen een ontwikkelingsachterstand houden. Ze zijn vaker verkouden en hebben vaker ziekten aan de luchtwegen. Zware rokers (> 10 sigaretten per dag) hebben twee keer zoveel kans om een kindje met een te laag geboortegewicht te krijgen. Van de onderzochte vrouwen noemt 35,5% een laag geboortegewicht als mogelijk gevolg van roken tijdens de zwangerschap.

Luchtinfecties

Kinderen van moeders die roken hebben meer kans op het ontwikkelen van luchtweginfecties. Dit wordt door 16% van de onderzochte vrouwen als risico genoemd .

Wiegendood

In gezinnen waar wordt gerookt komt vaker wiegendood voor. Indien de moeder rookt tijdens de zwangerschap is de kans twee keer zo groot als wanneer ze niet heeft gerookt. Dit wordt door slechts 3,6% als risico genoemd.

Klompvoetje

Een klompvoetje is een aangeboren afwijking, die bij 1 op de 800 pasgeborenen voorkomt. Dat houdt in, dat er per jaar in Nederland ca 190 à 200 kinderen met klompvoetjes worden geboren, tweemaal zoveel jongens als meisjes en jongens hebben vaker twee klompvoetjes. Bijna altijd spelen erfelijke factoren een rol. Het is moeilijk aan te geven hoe groot de kans is op een klompvoetje indien de moeder heeft gerookt. Er zijn in diverse studies een relatie aangetoond.

Hazenlip

Schisis is een aangeboren aandoening, die gekenmerkt wordt door een onvolledige sluiting van de lip, kaak en/of verhemelte. Het Griekse woord schisis betekent 'spleet'. Er kan sprake zijn van een spleet beperkt tot de bovenlip, maar de spleet kan ook doorlopen tot in de bovenkaak, het gehemelte of in de neus. Een spleet alleen in het gehemelte komt ook voor. Eén tot twee op de 1000 baby's worden met schisis geboren. Uit onderzoek  blijkt dat 11% van de geboren schisiskinderen te wijten is aan roken van de moeder rond de conceptie en in de eerste 3 maanden van de zwangerschap.

Abortus

Vrouwen die roken hebben 46% (<10 sigaretten/dag) of 61% (tussen 10-20 sigaretten/dag) meer kans op spontane abortus. 4,6% van de vrouwen noemt dit als een mogelijk gevolg van roken tijdens de zwangerschap.

Reacties

Geplaatst door Van Bekkum (niet gecontroleerd) op 10/05/2017 - 10:37

Lid sinds

Ten eerste is het ronduit belachelijk dat het woord Hazenlip wordt gebruikt! Het syndroom van Down omschrijf je toch ook niet als mongool. Als vader van een dochter met Schisis vind ik deze omschrijving ronduit beledigend. Ten tweede zou ik heel graag het onderzoek omtrent de oorzaak van Schisis willen lezen. Onze professor (Pfeifel) heeft namelijk gesteld dat het helemaal niet zeker is wat de oorzaken zouden zijn. We zijn dan ook erg benieuwd naar de onderbouwing van de stelling van ikstop.nl. Ten slotte wordt door deze bewering gesugereerd  dat de moeder schuld heeft aan het feit dat het kind schisis heeft. Ik en mijn vrouw roken niet en door dit soort beweringen, gaan anderen denken dat mijn vrouw wel iets verkeerd gedaan moet hebben. Wat een belachelijke flauwekul!

Reactie toevoegen